fbpx

Regulamin konkursu na Facebook i Instagram z okazji Dnia Dziecka 01-02.06.2024

Regulamin Konkursu na Facebooku i Instagramie

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem konkursu jest Aqua East Polska Sp. z o.o. , właściciel marki Baby Zdrój, z siedzibą w Rudzie-Hucie (22-110) ul. Niepodległości 2, zwany dalej „Organizatorem”.

1.2. Konkurs odbywa się na profilach społecznościowych Baby Zdrój na Facebooku i Instagramie.

1.3. Konkurs nie jest sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook ani Instagram.

2. Uczestnictwo w konkursie

2.1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która posiada konto na Facebooku lub Instagramie, ma ukończone 18 lat i jest fanem profilu Baby Zdrój.

2.2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani ich rodziny.

3. Zasady konkursu

3.1. Konkurs trwa od 01.06.2024r. do końca niedzieli, 2 czerwca 2024, do godziny 23:59. 3.2. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

  • Polubić profil Baby Zdrój na Facebooku lub Instagramie.
  • Stworzyć relację z wodą Baby Zdrój.
  • Oznaczyć nas na Instagramie @babyzrojwoda lub na Facebooku @Baby Zdrój.
  • 3.3. Każde oznaczenie naszego konta w relacji na IG lub FB kwalifikuje uczestnika do otrzymania Vouchera na zakupy na sklep.aquaeast.pl z rabatem 20%.
  • 3.4. Po oznaczeniu naszego konta w relacji, uczestnik otrzyma wiadomość o zdobytym Voucherze przez konto FB lub IG. Z jednego konta można uzyskać tylko jeden Voucher.
  • Informacje jak skorzystać z Vouchera zostaną przesłane do końca dnia 03.06.2024r.

4. Nagrody

4.1. Nagrodą w konkursie jest Voucher na zakupy na sklep.aquaeast.pl z rabatem 20%. 4.2. Voucher zostanie przesłany w wiadomości prywatnej na konto FB lub IG uczestnika, który spełnił wszystkie warunki konkursu.

5. Treści relacji

5.1. Relacje zgłaszane do konkursu muszą być związane z wodą Baby Zdrój.

5.2. Zabronione jest przesyłanie treści niestosownych, w tym zawierających przemoc, treści obraźliwe, pornograficzne, czy promujące spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających.

5.3. Relacje, które naruszają powyższe zasady, zostaną wykluczone z konkursu, a ich autorzy nie otrzymają Vouchera.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

6.3. Wszelkie spory związane z konkursem będą rozstrzygane przez Organizatora.

6.4. W przypadku naruszenia regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu.


Zapraszamy do zabawy! 🥰

#KonkursBabyZdrój #BabyZdrój #VoucherNaZakupy #WodaDlaDzieci