fbpx

WATER CONTENTS

Contents of Baby Zdrój (mg/l):

Cations:

Sodium Na+                    1,25

Potassium K+                   0,40

Calcium Ca2+              44,10

Magnesium Mg2+          4,86

The sum of minerals: 216,22 mg/l

Anions:

Chloride Cl                           9,20

Bicarbonate HCO3-         110,60

Sulphate SO 42-                    26,03

Fluoride F                            0,16

The composition of water is important, as can be seen in the table below.

Podane wartości uwzględniają wodę zawartą w pokarmach stałych, której ilość oszacowano na około 20%.