fbpx

SKŁAD WODY

Skład wody Baby Zdrój (mg/l)

Kationy:

Sodowy Na+                        <6

Potasowy K+                       <2

Wapniowy Ca2+               64,4

Magnezowy Mg2+            5,3

Suma składników mineralnych: 298 mg/l

Aniony:

Chlorkowy Cl                                      <13

Wodorowęglanowy HCO3-         135,10

Siarczanowy SO 42-                            53,7

Fluorkowy F                                        <0,14

Skład wody ma znaczenie

Podane wartości uwzględniają wodę zawartą w pokarmach stałych, której ilość oszacowano na około 20%.