fbpx

SKŁAD WODY

Skład Baby Zdrój (mg/l):

Kationy:

Sodowy Na+                    1,25

Potasowy K+                   0,40

Wapniowy Ca2+              44,10

Magnezowy Mg2+          4,86

Suma składników mineralnych: 216,22 mg/l

Aniony:

Chlorkowy Cl                           9,20

Wodorowęglanowy HCO3-         110,60

Siarczanowy SO 42-                    26,03

Fluorkowy F                            0,16

Skład wody ma znaczenie, o czym można przekonać się na podstawie poniższej tabeli.

Podane wartości uwzględniają wodę zawartą w pokarmach stałych, której ilość oszacowano na około 20%.