fbpx

RODO

Co to jest RODO?

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych

Od kiedy RODO obowiązuje?

RODO – ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest AQUA EAST POLSKA SP. Z O.O., 22-110 RUDA-HUTA,
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 2, TEL. (0 82) 568 62 65, adres email: INFO@BABYZDROJ.PL

Inspektor Ochrony Danych

Funkcjonujący Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI) staje się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można skontaktować się: telefonicznie – pod numerem telefonu (81) – listownie – przesyłając list na adres korespondencyjny lub na adres e-mail: INFO@BABYZDROJ.PL

Przysługujące prawa

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:

a)    prawa dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

b)    prawa do żądania sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

c)     prawa do żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

d)    prawa do żądania ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

e)    prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

f)      prawa do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

 

W przypadkach, w których przetwarzanie danych Członka odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, Członkowi przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).

Czy moje dane osobowe są chronione?

Zarówno w trakcie obowiązywania dotychczasowych przepisów powszechnie obowiązującego prawa dotyczących ochrony danych osobowych (ustawa o ochronie danych osobowych i rozporządzanie wykonawcze do ustawy) jak i w świetle nowych przepisów europejskich Spółki przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem wszelkich środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Państwa dane osobowe stanowią najcenniejsze zasoby dla Spółki , w związku z czym Spółka wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.