fbpx

Fundusze Europejskie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP

Tytuł Projektu:

Podniesienie innowacyjności Aqua East Polska poprzez wdrożenie wyników prac B+R

Wartość Projektu: 3 514 284,66 PLN
Wartość dofinansowania: 1 999 999,40 PLN
Cel Projektu:

Wzrost innowacyjności firmy poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych we własnym zakresie prac B+R w postaci uruchomienia produkcji napoju Baby Zdrój – niesłodzonego napoju na bazie wody źródlanej z dodatkiem naturalnych ekstraktów ziołowych (melisa, rumianek, mięta) dedykowanego dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz dla niemowląt

Planowane Efekty:

Wyposażenie przedsiębiorstwa w infrastrukturę niezbędną do uruchomienia produkcji napoju Baby Zdrój – niesłodzonego napoju na bazie wody źródlanej z dodatkiem naturalnych ekstraktów ziołowych (melisa, rumianek, mięta) dedykowanego dla kobiet w ciąży i w okresie laktacji oraz dla niemowląt

Aqua East Polska sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
w miejscowości Ruda Huta”

Celem projektu jest zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii elektrycznej, poprawa jakości powietrza – budowa 1 szt. instalacji fotowoltaicznej OZE