fbpx

NAGRODY I ATESTY

Program „Pozytywna Opinia” stanowi także odpowiedź na zapotrzebowanie firm, które oczekiwały od nas merytorycznego wsparcia w zakresie bezpieczeństwa i jakości produktów dla dzieci. Z uwagi na nasze doświadczenie i autorytet postanowiliśmy umożliwić producentom i dystrybutorom uzyskiwanie konsultacji i opinii dla produktów dziecięcych. Jakość produktów, które uzyskały „Pozytywną Opinię” odpowiada obowiązującym normom, jak również zaleceniom dotyczącym zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci.

Posiadanie certyfikacji Halal pozwala zwiększyć poziom zaufania i wiarygodności, a co za tym idzie finalnie spowodować, że zdecyduje się na dokonanie zakupu właśnie u podmiotu certyfikowanego. Mimo że jego zdobycie oraz kontrole związane z jego posiadaniem są bardzo restrykcyjne i wymagające, warto włożyć wysiłek, aby finalnie osiągnąć sukces na takich rynkach jak: Turcja, ZEA i inne.

PN-EN ISO 22000:2006, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 to międzynarodowe normy określające wymagania w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności. Łączą wymagania systemu HACCP oraz Dobrych Praktyk (Produkcyjnych, Higienicznych, Cateringowych, Dystrybucyjnych itp.) i posiada strukturę analogiczną do pozostałych norm dotyczących systemów zarządzania, ułatwiając integrację systemu z systemami zarządzania jakością oraz środowiskiem.

Laur Konsumenta to największy ogólnopolski projekt konsumencki, w którym to klienci typują najlepsze produkty, marki i usługi w różnych kategoriach. Plebiscyt przynosi każdego roku odpowiedź na jedno z podstawowych pytań: które produkty i usługi są obecnie najpopularniejsze w swojej grupie.

Posiadamy również Certyfikat Euroliść (Euroleaf) – znak ekologiczny przyznawany przez Komisję Europejską dla produktów ekologicznych w Unii Europejskiej. Umieszczany jest obowiązkowo na wszystkich paczkowanych produktach ekologicznych wyprodukowanych w jednym z państw członkowskich i spełniających obowiązujące normy wspólnotowe.

CERTYFIKATY

Posiadamy szereg certyfikatów potwierdzających doskonałą jakość naszych produktów. Każda partia jest szczegółowo badana oraz testowana przed opuszczeniem naszego magazynu.